Behandelovereenkomst Praktijk je bent het waard

De behandelovereenkomst ondertekenen we tijdens de intake.
De voorwaarden zijn als volgt:

De mogelijkheden
• Verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Praktijk je bent het waard kan bieden.

Inspanningen
• Ondergetekende verklaart voorts dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van de behandeling, waarbij hij/zij zich er van bewust is dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen te leveren inspanning.

• Ondergetekende realiseert zich voorts dat er aan de zijde van de therapeut geen sprake is van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting.

De kosten
• Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandelingen die op € 55,00 per uur zijn vastgesteld.

• Het is duidelijk dat op dit moment niet is aan te geven hoeveel consulten noodzakelijk zijn.

Privacy en vertrouwelijkheid
• Het niet verstrekken van informatie zoals aanwezig in het medisch dossier van arts/specialist/psychiater/psycholoog of andere behandelaars en bekend bij ondergetekende, kan eventuele nadelige gevolgen hebben, waardoor de ondergetekende zelf verantwoordelijk is.

• Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt; dat wat in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden zonder toestemming van ondergetekende Petra Weijers van Praktijk Je bent het waard.

• Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het vastleggen van de gegevens in het cliëntendossier.

Overeenstemming
• Ondergetekende heeft de vragen die Petra Weijers tijdens het intakeconsult aan hem/haar heeft gesteld naar waarheid beantwoord.

• Ondergetekende verklaart dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen.

• Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en te zullen beantwoorden en verklaart alle relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid en gevoeligheid/gevoeligheden te hebben gegeven.

• Ondergetekende verklaart op basis van alle gekregen informatie en na het lezen van bovenstaande, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een behandeling of behandelingstraject te willen ondergaan.

Contact

Emailleerstraat 40
7011MH Gaanderen

Je bent het waard

KVK: 82817650
BTW: NL003736018B88

Social media